Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat

Valentin Nyereményjáték 

A VET-PROFIL Kft. sorsolásos promóciós és direkt marketing célú, Valentin nap tematikájú nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).
A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a VET-PROFIL Kft. a vevőkörét bővítse és direkt marketing adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a direkt marketing célú hozzájárulást nem kívánja megadni vagy azt visszavonja, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti, illetve részvételét kizárja. 

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A Játékos a Nyereményjátékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Nyereményjátékban megszűnik. 

A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatban a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a kártérítési felelősségét. 

A Nyereményjáték Szervezője 

A Nyereményjáték szervezője a VET-PROFIL Kft. (székhely: 2900 Komárom, Babits Mihály u. 9.; 

Adószám: 12755020-2-11, a továbbiakban „Szervező”) 

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött belföldi, magyar állampolgár, természetes személy, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, kivéve 

  • a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizárt;  

Feltételek, időtartam 

Nyereményjáték kezdete: 2024. 02. 14.

Nyereményjáték vége: 2024. 02. 18.

Nyereményjáték feltétele: 

·      A nyereményjáték posztjához hozzászólásban képet beküldeni a Játékos kiskedvencéről / a Játékosról kiskedvence társaságában

Sorsolás: 2024. 02. 19.

A Nyereményjátékon történő részvétel díjmentes. 
A Nyereményjátékban csak valós Facebook profillal lehet részt venni. 

(A Játékos rendelkezzen érvényes e-mail címmel.)

Sorsolás menete 

A sorsolás szoftveres módszerrel történik, melynek során a „Sorsolás nyereménye” pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A Szervező a sorsolás alkalmával 3 nyertest és 3 tartaléknyertest sorsol ki. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 5 naptári napon belül nem elérhető, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.
A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket Facebook üzenetben és/vagy e-mailben értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül. 

A Szervező jogosult a sorsolásról és a nyeremény átadásáról kép-, videó-, és hangfelvételt készíteni, és azokat a Szervező jogosult az üzleti tevékenysége során, az általa működtetett bármely nyomtatott vagy elektronikus médiában, weboldalon, YouTube csatornán, Instagram vagy Facebook oldalon korlátlanul felhasználni. A sorsoláson résztvevő Játékos és a Nyertes köteles külön nyilatkozni írásban a Szervező részére, hogy a Játékos a róla készült kép-, videó-, és hangfelvételeket időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja nyilvánossághoz közvetítés, sugárzás vagy adatátvitel útján. A Játékos engedélye és hozzájárulása időben korlátlan és világraszóló, egyúttal díjmentes. 

Sorsolás nyereménye

  • 3 x 1 db Pro-Nutrition bluetooth hangszóró

Nyeremény átvétele 

A sorsolás során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult. 

A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül jogosultak. 

A nyereményt a petabc.hu oldalon szereplő szállítási módokon lehet átvenni, a szállítási díj költsége a szervezőt terheli. 

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni és a nyereményt átadni. A Játékosok vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 30 naptári napon belül megtörténjen. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény pénzre nem váltható át.
A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.